За авторите

Снимка на Яница Дочева и Михаил Колев

Снимка на СУ Св. Климент Охридски

СУ "Св. Климент Охридски" - Ямбол

ИЗБРАНАТА МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО - това е смисълът на нашето съществуване, насочеността и подготовката, която даваме на учениците. Това формира нашият собствен имидж, престиж и приобщаване към знанията и опита, натрупани от човечеството към националните традиции и общочовешките ценности, формира гражданска позиция и нравствено поведение на младата личност.

ст. учител К. Момчева, директор Ж. Димитрова