Гвиана

Характеристика

Кооперативна република Гвиана, бивша Британска Гвиана, е държава в Североизточна Южна Америка. Наричана е на български също и Гаяна за разграничаване от другите понятия Гвиана – географската област Гвиана и нейните други части: бившата Нидерландска Гвиана (сега Република Суринам), Френска Гвиана, бившата Испанска Гвиана (сега регион Гвиана във Венецуела), бившата Бразилска Гвиана (сега щат Амапа на Бразилия).

Снимка на знаме

История

Първите европейци пристигат в района около 1500 г. и заварват местно население от американски индианци от племената араваки и кариби. В началото на XVII век холандците поставят начало на европейски селища, като основават 3 колонии: Есекибо, Бърбайс и Демерара. През втората половина на XVIII век контролът преминава към англичаните и холандците официално се оттеглят през 1814 г. Трите колонии стават официално владение на британската корона под името Британска Гвиана през 1831 г.

След забраната на робството през 1834 г. негрите се установяват в отделни селища, а за работа на захарните плантации пристигат и работници от Индия, Китай и Португалия, които работят само срещу прехрана и подслон. Това културно многообразие се е запазило оттогава и е причина за бурен политически живот. Гвиана получава независимост от Обединеното кралство през 1966 г., а е обявена за Кооперативна република през 1970, оставайки в рамките на Британската общност на нациите.

През 1978 г. страната влезе в световните новини с масовото самоубийство на над 900 души от сектата на Джим Джоунс в тяхната комуна в джунглите на Гвиана

Снимка на герб

Държавно устройство

Гвиана е демократична полупрезидентска република, където президентът е главата на правителството. изпълнителната власт на държавата е в ръцете на правителството, а законодателната власт e в ръцете на народното събрание и на правителството.

За поддръжка на гаянската армия държавата трябва да плаща 1,6% от своя брутен вътрешен продукт.

Гаянската армия разполага с 3 самолета и 3 хеликоптера.

Местоположение на Гвиана

Административно деление

Гвиана е разделена на 10 района.

Районите на Гвиана се делят на 27 общини.

Населението на Гвиана е около 772 298 души през 2009 година, от които 90% живеят на бреговата линия. Ширината на гаянската брегова линия варира от 15 до 60 km.

От десетилетия в страната има напрежение на расова основа между основните етнически общности, които имат съответно индийски и африкански произход.

През 2002 година най-голямата етническа група в Гвиана са хората с индийско потекло, които съставляват (43,5%) от гаянското население. След тях са тези с африкански произход, които наброяват (30,2%) от населението. Трети са хората със смесен произход (16,7% от населението). 10% от гаянското население е съставено от туземци, а най-малките етнически групи са европейците, които наброяват около 1500 души и китайци, които наброяват 1000.

Административно деление на Гвиана

География

Гвиана има изключително разнообразен релеф. В района около крайбрежието и в североизточните части се простират низинни територии. Част от границите на страната са речни. Най-типичен пример в това отношение е река Курантайн, по която минава цялата източна граница със съседен Суринам. Реки бележат и границите на Гвиана с Бразилия и Венецуела, но не изцяло. Западната, централната и отчасти южната част на страната са заети от Гаянската планинска земя. Тя се счита за една от най-старата земна суша на планетата, чиито високи върхове (тепуи) са изградени от пясъчник и са били оформяни от проливните тропически дъждове, ветровете и ерозията. В този покрит с гъсти екваториални гори район се намират и някои от най-големите водопади в света, като особено впечатляващ е Кайетур на река Потаро.

Реките на Гвиана не са сред най-дългите, но са изключително пълноводни поради изобилните тропически дъждове. Най-голямата и дълга река е Есекибо, която със своята дължина от 1015 km пресича почти цялата страна от север на юг и образува водосборен басейн на много от реките, които текат през страната. Само някои реки в южните части спадат към басейна на река Амазонка.

Водопадът Кайетур, един от най-големите в света

Природа

Дъждовните екваториални гори на Гвиана са много слабо изследвани. На много места в тази страна все още не е стъпвал човешки крак. Много от растенията и животните в нея все още са непознати за науката. Гвиана е с изключително разнообразен растителен и животински свят. Тя е сред страните в света с най-голямо биоразнообразие, въпреки сравнително малката си площ. Освен това природата тук е може би най-слабо засегната от човека. Територията на страната е покрита почти изцяло с екваториални и тропични гори богати на растителни видове, сред които: множество орхидеи, бромелии, сумамейри (дървета, достигащи височина 60 – 80 метра), палми, фикуси и др.

Животинският свят също е много богат: тапири, много видове маймуни, мравояди, пуми, ягуари, оцелоти, ленивци с колосален брой видове сред бозайниците, птиците и влечугите – първите представени от над 1600 вида, огромен брой за страна с площ 214 970 km, като най-забележителни са множеството папагали, сред които и хиацинтов ара (най-големият от всички папагали), туканите, малките колибри, трогоните и др. А от влечугите – анаконда (най-голямата змия в света, достигаща дължина 11 m), гигантските змии боа и питони; крокодили и алигатори, сред които и черен кайман (един от най-големите крокодили в света); игуани и др. Най-богати са флората и фауната в западната част на Гвиана близо до границата с Венецуела, където се издигат планините Пакарайма с техните върхове „тепуи“. Това е едно от местата с най-голямо биоразнообразие в света като много от местните видове са ендемити, т.е. срещат се само тук.

Папагал синьо-жълт ара Ягуар – едно от туземните животни на Гвиана